Edukacja drogą do sukcesu

,,Ucz się, ucz, bo edukacja do potęgi klucz! ” – chyba nie raz usłyszałeś to od ludzi bardziej wprawionych. Jedni mówią, że czas nauki jest niesłychany, a drudzy, że wspominają go jako najgorszy okres w ich życiu. Jak jest rzeczywiście? Nie można tego stwierdzić, ponieważ namacalnie widać, że zdania są podzielone.

Read More